Soorten opvang

De Kleine Beer: hierin worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot ± 1,5 jaar per dag ontvangen;
De Grote Beer: hierin worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van ± 1,5 tot ± 3 jaar per dag ontvangen;
De Reuze Beer: hierin worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van ± 3 tot 4 jaar per dag ontvangen.
*afhankelijk van de ontwikkeling per kind en het aantal beschikbare plekken. 

 

Horizontale groep 
Het voordeel van een horizontale groep is dat leidsters beter ingespeeld zijn op de ontwikkeling- en behoefteniveau van de kinderen. U kunt in ons pedagogisch beleidsplan meer lezen over de voordelen van de horizontale groep.

 

Opvangdagen
Door drukte hanteren wij een wachtlijst en hebben wij momenteel geen halve dagen beschikbaar. Het aanbieden van meer uren is goed voor de rust, reinheid en regelmaat. De kinderen hebben hierdoor een vast patroon, dat zorgt voor houvast en structuur. Ze weten waar ze aan toe zijn. 

Bij de Reuze Beer groep bieden wij géén halve dagen aan i.v.m. het programma bij de peutergroep. Het aanbieden van meer uren in de peuteropvang vergroot de kansen op een betere voorbereiding naar de basisschool. 

 

Wij hanteren uniforme breng- en ophaaltijden dat geeft meer rust en regelmaat op de groep.

  • 07.30 – 09.00 uur (brengmoment)
  • 16.30 – 18.00 uur (ophaalmomen)

Wanneer er uniforme haal -en brengtijden zijn, geeft dit meer rust op de groep. Bovendien hoeven de leidsters met activiteiten ook geen rekening meer te houden met kinderen die op andere tijden worden gebracht/opgehaald.