Ruilbeleid

Ruilbeleid van Pepeloentje

Ondanks dat we veel belang hechten aan stabiliteit van de groepssamenstelling, proberen wij ook aan verzoeken voor ruil/inhaalmomenten tegemoet te komen.

Pepeloentje begrijpt dat het voor de ouder vervelend is indien een ruilmoment niet door kan gaan, daarom hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld zie hieronder:

 • Een ruilmoment = een ruilmoment. Pepeloentje hanteert geen halve dagen meer i.v.m. de wachtlijst. Mocht je toch een halve dag willen afnemen als ‘extra’, dan blijft dit als 1 ruilmoment gelden.
 • Het ruilen of inhalen is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling en/of de personele bezetting;
 • Het is niet mogelijk om te ruilen op een dag waarop wij normaal gesproken gesloten zijn. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform CAO, gesloten is bv. Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en 1x in de 5 jaar Bevrijdingsdag (Nationale Feestdagen);
 • Verzoeken worden “behandeld” in volgorde van de aanvragen;
 • Niet ingehaalde vakantie of ziektedagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgend jaar;
 • Een bevestigde extra ruilmoment kan achteraf niet omgezet worden in een ruil- of inhaalmoment;
 • Als er geen plaats is kan er een optie op de betreffende dag genomen worden (reservelijst). Mocht er alsnog plek vrijkomen dan laten wij dit uiteraard weten;
 • Per jaar mag er naar rato geruild worden van de gereserveerde opvangdag.

Toelichting naar rato ruilen: ouders die structureel 1x per week volgens contract opvang afnemen krijgen 2 ruilmomenten per jaar. Bij 2x structureel afname van dagen volgens contract 4 ruilmomenten, bij 3x 6 ruilmomenten. Deze dagen kunnen het hele kalenderjaar geruild worden. Mocht tussentijds het contract worden gewijzigd in uren/dagen, dan veranderen ook de ruilmomenten mee;

 • Het ruilen is een service die wij bieden en géén recht;
 • Aanvragen in verband met calamiteiten worden door het hoofd van Pepeloentje behandeld;
 • Als een kind ’s morgens voor aanvangstijd (07.45 uur) wordt ziekgemeld, mag deze dag gebruikt worden als ruilmoment indien de groepssamenstelling dit toe laat. Deze afmelding dient via het ouderportaal (app van KidsKonnect) te worden geannuleerd.
 • Extra aanvragen mogen via het ouderportaal worden aangevraagd. Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een dag wat binnen 24 uur valt, dan kan dit niet meer via het ouderportaal. Deze verzoeken kunnen ter goedkeuring worden aangeboden op de groep zelf. Let op: deze worden dan niet verwerkt via het ouderportaal, dus het kan zijn dat de ‘ruilmomenten’ dan niet meer kloppen in de app. De administratie van Pepeloentje houd dit te allen tijde zelf bij.
 • Mocht uw kind ziek worden gedurende de dag dat hij of zij bij Pepeloentje aanwezig is, dan kan dit niet ingezet worden als ruilmoment.
 • Ook kun je een extra dag tegen betaling afnemen, mits de bezetting van de groep het toe laat. Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen kosteloos annuleren voorafgaand aan de aangevraagde opvangdag.  Annuleer je de dag binnen 14 dagen voor de dag? Dan brengen we de extra dag in rekening.

Wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, vergroot u de kans voor een andere ouder om deze dag te gebruiken als ruilmoment. U kunt elkaar als ouders dus helpen om het ruilbeleid voor elkaar mogelijk te maken.