Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de wet bescherming persoonsgegevens en gebruiken hiervoor een privacyreglement en instructies rondom het vertrouwelijk omgaan van klantgegevens. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Op deze manier willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit beleid is van toepassing op de diensten van Kinderdagverblijf Pepeloentje. Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

Kinderdagverblijf Pepeloentje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor ons kinderdagverblijf vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Kinderdagverblijf Pepeloentje verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; 
 • Adresgegevens;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • BSN;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
  Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen ende uitvoering van de overeenkomst.

 

Bijzondere gegevens
Bijzondere gegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op geloofsovertuiging, maar ook medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen kinderopvang en vraagouder, maar ook voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kinderdagverblijf Pepeloentje. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De nieuwsbrief ontvangt u per e-mail gedurende de opvang. Wanneer de opvang stopt, halen wij u mailadres uit de mailingslijst. 

Bijzondere en-/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en-/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op! Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Kinderdagverblijf Pepeloentje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken via KidsLink;
 • Om goederen/diensten bij u af te leveren;
 • Kinderdagverblijf Pepeloentje analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Kinderdagverblijf Pepeloentje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren? 
Kinderdagverblijf Pepeloentje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Kinderdagverblijf Pepeloentje verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderdagverblijf Pepeloentje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht conform onze gedragscode om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens binnen de EU
Kinderdagverblijf Pepeloentje verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Kinderdagverblijf Pepeloentje verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen website bezoek
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Kinderdagverblijf Pepeloentje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd over het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen naar: kinderdagverblijf@pepeloentje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kinderdagverblijf Pepeloentje zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast kunt u zelf via Niokids al u persoonlijke gegevens inzien en eventueel wijzigen met uw persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam. Als u de gegevens uit ons bestand wil laten halen, zoek dan even contact met ons op.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Foto’s en beeldmateriaal
Dit privacybeleid richt zich op het gebruik van persoonsgegevens via onze website. Het gaat hierbij vooral om inschrijfgegevens en plaatsingsgegevens, minder om informatiegegevens. Wij willen u echter in dit privacybeleid er ook op wijzen dat we voor PR doeleinden ook gebruik maken van foto’s en beeldmateriaal conform onze toestemmingsformulieren. Deze ontvangt u bij de aanmelding/intake.

Beveiliging
Kinderdagverblijf Pepeloentje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Het is niet toegestaan om USB sticks te gebruiken voor persoonsgegevens;
 • Post its te gebruiken om eventuele wachtwoorden op te noteren;
 • Om de foto’s op Dropbox te bekijken heeft u een wachtwoord/link nodig. Deze wordt om de 3 jaar aangepast;
 • Alle personen die namens Kinderdagverblijf Pepeloentje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens;
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: kinderdagverblijf@pepeloentje.nl of bel gerust naar: (0316)341994.

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.