Kwaliteit

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang: De meerwaarde van Pepeloentje zit in het feit dat wij in het buitengebied zitten met veel ruimte (5000m2), groen en uitdaging. Wij bieden kleinschalige opvang met een gezonde inslag . Spelen en leren in de natuur, veel bewegen. Ieder kind is iedere dag gemiddeld 60 minuten buiten, ongeacht het weer. Door met de kinderen zoveel mogelijk de natuur in te gaan krijgen ze optimaal de kans om zich op speelse wijze te ontwikkelen met respect voor de natuur. Pepeloentje heeft het KWALITEITSMERK Groene Kinderopvang uitgereikt gekregen van de Stichting Groen Cement, waar wij heel trots op zijn. Natuurbeleving is erg belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind en dat kinderen van groot belang zijn voor het behoud van onze natuur.

 

 • Foto’s/Film: Dagelijks worden er foto’s gemaakt, deze foto’s zijn alleen zichtbaar voor ouders op Kids Konnect. Ouders krijgen hiervoor een app en kunnen dan de groep van hun kind volgen. Ook wordt er regelmatig gefilmd. Deze film-opname is alleen te zien voor ouders. 

 

 • Tevredenheidsonderzoek: Eenmaal per jaar kunnen ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. Dit is een enquête met extra ruimte voor op- aanmerkingen. Met het laatste tevredenheidsonderzoek in maart 2024 scoorde Pepeloentje een 9.2!

 

 • Pedagogisch beleidsplan: Verder hebben we een prachtig pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan worden onze visie en werkwijzen uitgebreid beschreven, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Via onderstaande link kunt u het pedagogisch beleidsplan inzien: Pedagogisch Beleidsplan 2024

 

 • Gezonde voeding: Als kdv vinden wij dat wij naast het verlenen van goede zorg en het creëren van een veilige omgeving ook een zekere mate van verantwoording hebben voor het aanleren van gezonde eetgewoonten Daarom hanteren wij bij Pepeloentje een voedingsplan gezonde voeding. Ook heeft een medewerker het certificaat van gezonde voedingscoach behaald. (zie kopje ‘gezonde voeding’ voor extra informatie hierover).

 

 • Beeldcoach: Pepeloentje heeft een eigen Beeldcoach in huis. Beeldcoaching is een methode van leidster/kind begeleiding. Een methode die veel beroepskrachten in de praktijk aanspreekt, zoals positief, concreet en uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van leidster en kind. Bij de methode wordt gebruik gemaakt van videobeelden, daarbij wordt een systematische analyse gemaakt van contactmomenten tussen leidster en kind of groep.

 

 • Risico-inventarisatie: Wij bieden verantwoorde kinderopvang aan voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Hierbij inventariseren wij jaarlijks de risico’s die kinderen bij ons kunnen lopen. Onze bevindingen melden wij jaarlijks in de risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Deze wordt getoetst door de GGD. Wij gaan samen met u voor de veiligheid en gezondheid voor alle kinderen. Beleidsplan Veiligheid Gezondheid 2024

 

 • observatie systeem KIJK: KDV Pepeloentje werkt met het observatie systeem KIJK. Alle pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. Iedere P.M. heeft haar eigen “mentor kinderen” en volgt de ontwikkeling van het individuele kind. De mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders en later de basisschool. 

 

 • GGD Rapport: 
  Definitief Inspectierapport KDV Pepeloentje te Groessen: Definitief Inspectierapport KDV Pepeloentje Groessen 2023

  —————————————————————————————————
  WAT OUDERS OVER ONS ZEGGEN:          

  “Fijn kdv. Gevoel dat er echt naar mijn kind gekeken wordt. Fijne medewerkers”

  “Altijd even vriendelijk, echt naar het kind gericht, veilig, voelt vanaf dag 1 vertrouwt, veel buiten”

  “De kinderen vinden het geweldig bij jullie en genieten enorm. Ook wij genieten dan enorm en vinden dat jullie het super leuk doen en veel leuke dingen ondernemen. Ontzettend bedankt daarvoor!”

  “We zijn heel erg tevreden! Op alle vlakken, betrokkenheid, goede medewerkers, mooie ruimte binnen en buiten en leuke (buiten) activiteiten. En het belangrijkste: ons kind gaat graag en komt altijd (zonder uitzondering!) heel vrolijk en enthousiast (onder de modder ?)thuis.”