Ziektebeleid Pepeloentje

Inleiding

Hoe gaan wij bij Pepeloentje om met zieke kinderen? We hebben hierover een beleid opgesteld, omdat we in dit geval te maken hebben met verschillende belangen. Die van de kinderen, ouders en de Pedagogisch medewerkers. Een ziek kind is het liefste thuis. Het begrip ziek is echter voor iedereen anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons ziektebeleid treft u hieronder een aantal regels aan die wij bij Pepeloentje hanteren. Als een kindje ziek wordt op de opvang, zal Pepeloentje een afweging moeten maken. Daar hebben wij richtlijnen voor opgesteld, deze staan hieronder uitgelegd.

Ziekte bij Pepeloentje
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons ziektebeleid treft u hieronder een aantal regels aan die wij bij Pepeloentje hanteren. Wanneer moet uw kind opgehaald worden?

  • Wanneer de temperatuur van uw kind 38,5°C of hoger is.
    U wordt telefonisch op de hoogte gebracht door ons. Hierna zal de pedagogisch medewerkster samen met u bepalen of uw kind moet worden opgehaald of niet. Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien. Sommige kinderen lopen met koorts nog vrolijk rond.
  • Uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • De verzorging te intensief is voor onze pedagogisch medewerksters.
  • Het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt

Ziekte bij ouders
Wanneer uw kind niet bij Pepeloentje komt door ziekte, vragen wij om uw kind vóór 07:45 af te melden in de OuderApp. Mocht uw kind wel komen, maar niet lekker is als het wordt gebracht willen wij dat graag weten. Onze pedagogisch medewerksters houden uw kind dan extra in de gaten.

Gebruik paracetamol/ zetpil
Het is niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoogschieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De pedagogisch medewerkers van Pepeloentje geven dus ook alleen paracetamol/zetpil aan uw kind met uw toestemming! (Hiervoor moet een toestemmingsformulier getekend worden).

_____________________________________________________________________________________

Veel voorkomende ziekten

Hieronder worden de veel voorkomende verschijnselen van de meest voorkomende ziekten beschreven. Let u alstublieft altijd heel goed op en raadpleeg de arts altijd indien u het ziektebeeld van uw kind niet vertrouwt. Probeer op professionele wijze de aandoening te omschrijven zonder veel emotie. De ervaring leert dat artsen en assistenten keuzes maken aan de hand van uw omschrijving. Hoe beter u het ziektebeeld kunt benoemen hoe groter de kans is dat u een goede diagnose krijgt. Laat u vooral nooit afschepen met algemene berichten zoals bijvoorbeeld “kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen”!

 

Diarree
Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of inentingen. Diarree uit zich door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat het kindje blijft drinken. Diarree kan namelijk uitdroging veroorzaken.
Beleid; Indien uw kind op het dagverblijf aanwezig is, wordt u verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers.

Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is kriebel, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien. Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee weken en het gebruik van een antiluizenlotion.
Beleid; Kinderen met hoofdluis mogen op het kinderdagverblijf komen mits er een luizen behandeling heeft plaatsgevonden.

Krentenbaard
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Uw kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.
Beleid; Uw kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd, of: Uw kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn.

Ontstoken ogen
Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog. Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).
Beleid; Uw kind mag niet gebracht worden, zolang er pus in de ogen zit.

Ontstoken oren/loopoor
Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af. De pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. De pus uit een loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een middenoorontsteking.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het geen koorts heeft en zich goed voelt. Daarnaast moet het oor afgedicht worden.

Spruw
Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek aan concurrentie van andere (niet ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn. Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het kind kan al tijdens de bevalling besmet worden als de moeder een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden via tepelcontact bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een pingpongeffect omdat het kind bij de voeding de borst van de moeder weer besmet. Bij hardnekkige spruw, of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen voorschrijven.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits er een infectie dodend middel wordt toegediend.

Waterpokken
Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. De verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. 
Beleid; Kinderen dienen thuisgehouden te worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Ouders worden op de hoogte gebracht.

Wormpjes
Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een antiworm kuur goed te behandelen.
Beleid; Uw kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.

Vijfde ziekte
De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor een prille zwangerschap.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden ingelicht.

Zesde ziekte
De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende een paar dagen hoge koorts (boven 39°C). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken verdwenen zijn.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.

Kinderziektes/ andere besmettelijke ziekten
Voor kinderziektes en of andere besmettelijke ziekten hanteren wij bij Pepeloentje de richtlijnen van de GGD. Vraag bij twijfel over een besmettelijke ziekte altijd aan de pedagogisch medewerkers of u uw kind bij Pepeloentje mag brengen of niet.

Richtlijnen: http://www.vggm.nl/ggd/infectieziekten_en_hygiene

Ook bij krentenbaard hanteren wij de regels van de GGD, met als kanttekening: op voorwaarde dat de plekjes bedekt of ingedroogd zijn en als de behandeling met antibiotica is gestart.

Medicijnen
Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken? Neemt u dan de medicijnen (in de originele verpakking) mee en bespreek de toedieningsinstructie met de pedagogisch medewerker. Zij vult dan samen met u een Medicijnverklaring in.

Informeren bij aandoeningen
Wij informeren alle ouders, middels informatiebrieven op de deur in de hal, als de volgende aandoeningen zich binnen onze kinderopvang voordoen:
• Hoofdluis
• Waterpokken (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
• Krentenbaard
• Rodehond (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
• Vijfde ziekte (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)