Openingstijden en tarieven

Pepeloentje is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Tevens bieden wij u de mogelijkheid uw kind een kwartier eerder (07.15) op te halen tegen vergoeding van 2,50 per kwartier. Pepeloentje biedt reguliere opvang aan d.w.z. uw kind kan geplaatst worden voor 1 hele dag of 2 halve dagen per week. De afname is minimaal 2 dagdelen per week, dit om het kind goed te laten wennen aan de nieuwe omgeving, maar ook met het oog op onze pedagogische doelen (om de ontwikkeling van het kind goed in beeld te krijgen). Ook hanteren wij uniforme breng- en haaltijden dat geeft meer rust en regelmaat op de groep. Onze breng-/haaltijden zijn tussen: 07.30 – 09.00 uur en 16.30 – 18.00 uur (hele dag) of 07.30 – 09.00 uur en 12.30 – 13.15 uur (halve dag).

Per kalenderjaar mag er rato 2 keer geruild worden van de gereserveerde opvangdag. Wanneer er vaker geruild wordt dan de toegestane ruildagen, dan worden hier administratieve kosten voor berekend.

Pepeloentje is gesloten op nationale feestdagen, 3 weken zomervakantie en 1 week tussen kerst en oud/nieuw. Om de vakanties te compenseren betaalt u op jaarbasis 48 weken i.p.v. 52 weken.

Pepeloentje is gesloten op de volgende Nationale Feestdagen:

– Nieuwjaarsdag
– 2e paasdag
– Koningsdag
– Hemelvaartsdag
– 2e pinksterdag
– Kerstmis

Pepeloentje houdt in de onderstaande periodes vakantie:

Zomervakantie: 25 juli 2020 t/m 15 augustus 2020.
Pepeloentje inventariseert ieder jaar of er behoefte is aan openstelling in de zomervakantie. Als er voldoende aanmeldingen zijn, zorgen wij dat er opvang is voor uw kind tegen het vakantietarief. Dit jaar gaan wij open voor de ouders die zich hiervoor hebben aangemeld.

Kerstvakantie: 25 december t/m 1 januari.

Tarieven 2020
Kosten per dag: € 86,00 (10 uur)
Koster per uur: € 8,60 per uur

→ De tarieven van Pepeloentje zijn all-in tarieven: er zijn geen bijkomende kosten voor bijvoorbeeld luiers, drinken, maaltijden, fruit en activiteiten.

Pepeloentje factureert per maand achteraf via automatisch incasso. In de Wet Kinderopvang is geregeld, dat de belastingdienst meebetaalt aan de kosten van de kinderopvang. Vanaf 01-01-2007 zijn alle werkgevers verplicht om mee te betalen aan de kosten van de kinderopvang. De belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdragen in maandelijkse termijnen op uw rekening. Zie ook de link: www.kostenkinderopvang.nl.