Openingstijden en tarieven

Pepeloentje is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45 tot 17.45 uur. Tevens bieden wij u de mogelijkheid uw kind een kwartier eerder (07.30) te brengen of een kwartier later  op te halen (18.00) tegen vergoeding van 5,00 voor verlengde opvang. Pepeloentje biedt reguliere opvang aan d.w.z. uw kind kan geplaatst worden voor 1 hele dag of 2 halve dagen per week. De afname is minimaal 2 dagdelen per week, dit om het kind goed te laten wennen aan de nieuwe omgeving, maar ook met het oog op onze pedagogische doelen (om de ontwikkeling van het kind goed in beeld te krijgen). Ook hanteren wij uniforme breng- en haaltijden dat geeft meer rust en regelmaat op de groep. Onze breng-/haaltijden zijn tussen: 07.30 – 09.00 uur en 16.30 – 18.00 uur (hele dag) of 07.30 – 09.00 uur en 12.30 – 13.15 uur (halve dag).

Let op: door drukte hanteren wij een wachtlijst en hebben wij niet altijd halve dagen beschikbaar. Bij de Reuze Beer groep bieden wij géén halve dagen aan i.v.m. het programma bij de peutergroep. Het aanbieden van meer uren in de peuteropvang vergroot de kansen op een betere voorbereiding naar de basisschool. 

Per kalenderjaar mag er rato 2 keer geruild worden van de gereserveerde opvangdag. Wanneer er vaker geruild wordt dan de toegestane ruildagen, dan worden hier administratieve kosten voor berekend.

Pepeloentje is in ieder geval gesloten op de Nationale Feestdagen en 1 week tussen kerst en oud/nieuw. Om de vakanties te compenseren betaalt u op jaarbasis 48 weken of 51 weken (i.p.v. 52 weken), dit ligt aan het gekozen arrangement wat u afneemt. 

Pepeloentje is gesloten op de volgende Nationale Feestdagen:
– Nieuwjaarsdag
– 2e Paasdag
– Koningsdag
– Hemelvaartsdag
– 2e Pinksterdag
– Kerstmis

Pepeloentje houdt in de onderstaande periodes vakantie:
– Zomervakantie: 08 augustus t/m 26 augustus 2022 (alléén bij 48-weken-contract);
– Kerstvakantie: 25 december t/m 1 januari (voor iedereen).

Arrangementen:
Bepaal zelf het aantal weken opvang per jaar. Wij bieden namelijk twee opvangvormen aan: het 51-weken-arrangement of het 48-weken-arrangement:
– 51 weken arrangement: in dit arrangement is 1 week kerstvakantie sluiting opgenomen. 
– 48 weken arrangement: in dit arrangement is standaard de kerstvakantie sluiting én 3 weken zomervakantie (bouwvakperiode) sluiting opgenomen. 

Tarieven 2022
Kosten per dag: € 88,50 (=10 uur) > 51-weken-arrangement
Koster per uur: € 8,85 per uur

Kosten per dag: € 91,20 (=10 uur) > 48-weken-arrangement
Koster per uur: € 9,12 per uur 

→ De tarieven van Pepeloentje zijn all-in tarieven: er zijn geen bijkomende kosten voor bijvoorbeeld luiers, drinken, maaltijden, fruit en activiteiten.

Pepeloentje factureert per maand achteraf via automatisch incasso. In de Wet Kinderopvang is geregeld, dat de belastingdienst meebetaalt aan de kosten van de kinderopvang. Vanaf 01-01-2007 zijn alle werkgevers verplicht om mee te betalen aan de kosten van de kinderopvang. De belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdragen in maandelijkse termijnen op uw rekening. Zie ook de link: www.kostenkinderopvang.nl.