Ontwikkeling van het kind

In het kinderdagverblijf werken we aan voorschoolse educatie. Het werkplan dat wij hanteren is ‘Startblokken’. Startblokken bevat praktijkvoorstellen om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. We stimuleren de sociale-, emotionele-, motorische- en cognitieve vaardigheden van de kinderen op speelse wijze. We werken met themaweken, waarin we door het aanbieden van veel verschillende activiteiten de ontwikkeling stimuleren, die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Elk kind heeft een eigen map (kinderdagverblijfboek) waarin de pedagogisch medewerker elke dag een stukje schrijft. Het is leuk wanneer de ouders ook af en toe iets in het boekje schrijven.

We werken met de methode: Ontwikkelingsvolgmodel voor zeer jonge kinderen. Dit is een verfijnd observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt, de bedoeling van dit instrument is het volgen van het ontwikkelingsverloop en het gedrag van jonge kinderen. In het ontwikkelingsvolgmodel beschrijven we hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld, en beschrijven het gedrag van het kind zoals we dat hebben waargenomen. De nadruk wordt gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het speel-en leergedrag. Iedere pedagogisch medewerkster heeft haar eigen `volgkind`dat wil zeggen dat deze pedagogisch medewerkster (mentorleidster) van haar kind gedurende de jaren dat hij of zij het kinderdagverblijf bezoekt de ontwikkeling van het kind volgt en tevens het aanspreekpunt is voor de ouders. 1x Per jaar worden de lijnen ingevuld, in het 2e, 3e en 4e levensjaar wordt dit besproken met de ouders. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Om zo de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool te versoepelen en om onze indruk van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind over te dragen aan zijn of haar toekomstige leerkracht.