Visie/ Reggio Emilia

Onze visie op goede kinderopvang is dat we respect voor het kind als uitgangspunt hanteren. Kijken en luisteren is daarom van essentieel belang. Ieder kind moet bij ons kunnen rekenen op veiligheid, vertrouwen en geborgenheid.

1. Wij zorgen voor een omgeving waarin het kind zich veilig en geborgen voelt.
Het bieden van rust, warmte, geborgenheid en veiligheid geeft een kind vertrouwen. Ook regelmaat en duidelijkheid zorgen hiervoor. Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.

2. Wij hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en stemmen onze handelswijze daarop af.
Ieder kind is uniek. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op een eigen wijze. De groepsleidster laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief en eigen ideeën m.b.t. het aangaan en uitvoeren van een activiteit. Hierbij worden kansen geboden voor het ontdekken van eigen persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, initiatief en interesse, maar ook voor zelfoverwinning en zelfredzaamheid.

3. Wij bieden in ruime mate ontwikkelingskansen voor elk kind.
Kinderen mogen kind zijn, er wordt rekening gehouden met de diverse ontwikkelingen van elk kind. Wij stimuleren de ontwikkeling door spelletjes en spelen. Spelen is voor een kind de belangrijkste bezigheid. Het is een manier om ervaringen te verwerken en een heel belangrijk middel om allerlei vaardigheden aan te leren.

4. Wij hanteren een aantal normen en waarden, en proberen die aan het kind mee te geven tijdens zijn verblijf bij Pepeloentje.
In het contact met kinderen staat respect hebben voor elkaar en mogen rekenen op verdraagzaamheid centraal. In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden omdat kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden, en voor zichzelf op te komen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om rekening met elkaar te houden.


Reggio Emilia Pedagogiek 

Ook laten wij ons inspireren door de visie en werkwijze van Reggio Emilia. Chrissie & Ruby (mede-eigenaressen) hebben in 2023 een studiereis gemaakt naar Zweden. Hier hebben ze inspiratie opgedaan en zijn ze ontzettend enthousiast geworden van de werkwijze van Reggio Emilia. Dit willen wij, als Pepeloentje, dan ook toe gaan passen op de groepen. Hieronder wat verdieping wat betreft de visie van Reggio Emilia.

♥ Het complete kind
Bij Reggio Emilia staat het kind centraal. Kinderen leren spelenderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat ieder kind zich wil leren ontwikkelen. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen uitgedaagd worden. Dit betekend natuurlijk niet dat een kind alles al kan, maar wel dat het alles in huis heeft om zichzelf én de wijde wereld te ontdekken. Samen willen we er voor zorgen dat de kinderen compleet zichzelf kunnen zijn. We zorgen ervoor dat het kind zelfredzaam wordt (passend bij de leeftijd), denk aan zelf eten, drinken, aankleden ect. Wij benaderen ieder kind als individu, zodat de mogelijkheden om zichzelf te zijn optimaal benut worden. Ieder wordt geaccepteerd in zijn of haar eigen wereld. 

♥ Kijken en luisteren 
Wij zetten het kind centraal door oog te hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het kind zich ontwikkeld. Kijk waar het kind behoefte aan heeft en speel hierop in. Dit kan je doen door passende materialen te verzamelen en activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de interesses en leefwereld van het kind. Respect voor het kind speelt hierbij ook een belangrijke rol, neem het kind altijd serieus in wat hij zegt of doet. 

♥ 100 talen
‘Elk kind heeft 100 talen tot zijn beschikking’, dat is een belangrijks uitgangspunt van Reggio Emilia. Hiermee worden de vele uitdrukkingsmogelijkheden van het kind bedoeld. Zelfs de jongste kinderen communiceren op hun manier, dit verstaan wij (nog) niet. We leren de kinderen kennen en proberen hem te begeleiden ze in hun ontwikkeling. Door te kijken en te luisteren, kunnen we het kind leren ‘verstaan’. Door de taal van beweging, mimiek, van klei, van muziek en van bouwen kunnen kinderen zich uiten. Alle ’talen’ zijn even belangrijk en gelijkwaardig!