Coronavirus

Hoera gelukkig zijn we gewoon weer open! Super fijn dat alle kinderen weer mogen komen spelen bij Kinderdagverblijf Pepeloentje! Nu we samen met de kinderen en onze medewerksters het ‘ normale’ ritme weer oppakken, is het toch ook een beetje anders dan voorheen. Want wij hebben natuurlijk ook te maken met de 1,5 meter maatschappij. En dat brengt ook wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar we doen er alles aan om de kinderen, ouders en medewerksters een veilige en prettige omgeving te bieden.

Gezondheid staat voorop 

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de kinderen en hun ouders staat te allen tijde voorop. We blijven dan ook werken volgens de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de branchevereniging. We hebben die richtlijnen verwerkt in onze eigen hygiëneprotocol, met praktische afspraken over veiligheid en hygiëne.

Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt dat zij wel naar de opvang mogen als zij alléén verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar zonder koorts! En behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie of komen uit een gezin waar een gezinslid klachten heeft die passen bij het coronavirus.

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen. De meest actuele informatie over het Coronavirus (COVID-19) vind je op de website van het RIVM.

Breng- en haalmomenten

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Kinderen mogen slechts door 1 volwassene gebracht worden, indien er meerdere personen het kindje brengen/ophalen dienen zij op de parkeerplaats op 1,5 meter afstand van andere personen te wachten.
 • Het brengen/ophalen wordt bij de deur gedaan. Ouders bellen of kloppen aan bij de deur en komen niet binnen om hun kindje te brengen.
 • Om risico’s te verminderen zal de persoonlijke overdracht kort plaatsvinden. Mocht u een langere overdracht wensen, dan kan dat via de mail of kunnen telefonisch worden toegelicht.
 • De afstand tussen ouders en personeel bedraagt altijd 1,5 meter.
 • Kinderen die kunnen lopen dienen zelf naar de medewerker toe te lopen, of de medewerker pakt het kindje over (uit bijv. de Maxi-Cosi) op 1,5 meter afstand van de ouder.
 • Ouders met meerdere kinderen op de opvang, kunnen hun kinderen bij de jongste groep afgeven.

Fysiek contact

 • Tijdens de opvang tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Tijdens de opvang dient er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden tussen personeelsleden onderling.
 • Het is niet toegestaan om handen te schudden.

Hygiëne maatregelen

 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Hoesten/niezen gebeurt in de elleboog (dit worden de kinderen ook aangeleerd)
 • In iedere groepsruimte en in de hal is desinfectiemiddel beschikbaar
 • Kinderen wassen hun handen meerdere keren per dag. Dit voldoet bij de preventie van besmetting.

Gezondheid kinderen

Pepeloentje past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:

 • als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
 • als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis .
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID -19 en negatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang .
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID -19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig -neusverkouden -kinderen
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM -testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/testen Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking -uitbraakonderzoek -covid -19 -op – kindercentra -en -basisscholen
 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben

Testen

Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang. Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Gezondheid personeel

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. De gezondheid van ons personeel staat voorop! Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.