Coronavirus

Gezondheid staat voorop 

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de kinderen en hun ouders staat te allen tijde voorop. We blijven dan ook werken volgens de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de branchevereniging. We hebben die richtlijnen verwerkt in onze eigen hygiëneprotocol, met praktische afspraken over veiligheid en hygiëne.

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen. De meest actuele informatie over het Coronavirus (COVID-19) vind je op de website van het RIVM.

In principe doet iedereen met klachten die horen bij corona een zelftest.
Wij attenderen ouders nog steeds op de beslisboom die van toepassing is, waarmee gekeken kan worden of kinderen thuis moeten blijven: https://www.boink.info/beslisboom.

Adviezen kinderopvang 0-3 jaar

  • Een kind mag met milde klachten naar het kinderdagverblijf. Onder milde klachten verstaan wij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten en bekende chronische luchtwegklachten bij astma of hooikoorts. Bij klachten van verkoudheid met koorts en/of benauwdheid en/of hevig hoesten geldt: doe een zelftest en bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar de opvang.
  • Een kind heeft milde klachten én is in contact geweest met iemand met corona? Dan blijft het kind thuis en is het advies om een zelftest te doen, bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar de opvang.
  • Als een kind geen klachten heeft na contact met iemand met corona hoeft het niet thuis te blijven.

 

Update: 04-11-2022