Soorten opvang

  • Dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar op de kleine beer
  • Dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar op de grote beer

Het voordeel van een horizontale groep is dat leidsters beter ingespeeld zijn op het ontwikkelings- en behoefteniveau van de kinderen. U kunt in ons pedagogisch beleidsplan meer lezen over de voordelen van de horizontale groep.

Opvang wordt aangeboden op vaste dagdelen: dit betekent opvang voor uw kind op 1 of meerdere vaste dagen in de week. Of een dagdeel daarvan.

  • De haal- en brengtijden zijn:
    07.45-9.00 en 16.30-17.45 uur. Tussen de middag 12.45-13.15u.

Wanneer er uniforme haal -en brengtijden zijn dan geeft dit meer rust op de groep. Bovendien hoeven de leidsters met activiteiten ook geen rekening meer te houden met kinderen die op andere tijden worden gebracht/opgehaald.

Uw kind kan geplaatst worden voor minimaal 2 dagdelen per week, dit om het kind goed te laten wennen aan de nieuwe omgeving en met het oog op onze pedagogische doelen (de ontwikkeling van het kind goed in beeld te krijgen).